رویین ساز امیندریافت گواهینامه استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   تاریخ انتشار : 1389-08-16

در  راستای ارتقاء کیفیت محصولات و متناسب با تلاش های صورت گرفته در این شرکت  بخصوص واحد های  آزمایشگاه ، کنترل کیفیت و همچنین  بهبود فرآیند  تولید گالوانیزه گرم  در مورخه 1389/08/08 همزمان با  اولین سالگرد تاسیبس شرکت رویین ساز امین، این شرکت  موفق به دریافت گواهینامه  استاندادر  برای  گالوانیزه گرم  از موسسه استاندارد  و تحقیقات صنعتی  ایران واحد اراک  گردیده است  این موفقیت نشان از عزم و اقتدار مدیریت و مجموعه  رویین ساز امین  در سال  همت و کار مضاعف میباشد