رویین ساز امینصادرات   تاریخ انتشار : 1389-07-23

شرکت رویین ساز امین طراح و سازندهی برج های انتقال نیرو در شش ماهه اول سال 1389 موفق به صادرات محصولات خود به کشور های عراق و افغانستان میزان سیصد هزار دلار گردید که این میزان110% از مدت شابه سال گذشته بیستر است