رویین ساز امینبازدید نماینده استان مرکزی از شرکت رویین ساز امین   تاریخ انتشار : 1389/10/22

باتوجه به سیاست دولت محترم مبنی بر حمایت، تشویق و رفع مشکلات سرمایه گذارن موفق در بخش صنعت  نماینده  محترم مجلس آقای مهندس لطفی در مورخه 89/9/28 طی بازدید انجام شده از شرکت رویین ساز امین ضمن ابراز خرسندی از شروع به کار این شرکت در سال 88 و ایجاد اشتغال در سطح استان بیان نمودن از طریق سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان وهمچنین صنایع کوچک مشکل اشتغال جوانان استان تا حدود زیادی  قابل کنترل خواهد بود  در ادامه ایشان راه اندازی این شرکت را ظرف مدت 4 ماه ،نشان از عظم و اراده مدیریت و مجموعه پرسنل  این شرکت در رفع مشکل اشتغال ،افزایش سرمایه های ملی،دانستند و بر رفع  مشکلات صنعتگران تاکید کردند.