رویین ساز امین


این شرکت نظر به احتیاج بازار کشورهای همجوار عراق و افغانستان در سال 2006 میلادی اقدام به احداث کارگاه تولید پایه های انتقال نیرو 11 کیلوولت مشبک و مدور به روش پرس گرم مورد قبول مسئولین وزارت نیرو کشور عراق نموده و هم اکنون به استانهای کربلا، بصره، نجف، واسط، بغداد، ذیقار و سلیمانیه محصولات خود را صادر نموده است.

 پایه پرچم