رویین ساز امینردیف شرح سال ساخت کشور سازنده مشخصات ظرفیت کاتالوگ
1 وان گالوانیزه zinc bzth 2009 آلمان 2000*1700*9300 11 تن دز ساعت
2 کرین سقفی 1388 ایران 10 تن 10 تن
3 کوره گالوانیزه 1388 ایران 2میلیون کالری گازسوز
4 وان اسید شویی 1388 ایران 200*2000*10800 200*2000*10800
5 وان آب سرد 1388 ایران 2000*2200*10300 2000*2200*10300
6 وان فلکس 1388 ایران 2200*2000*10800 2200*2000*10800
7 کوره پیشگرم مکانیزه 1388 ایران 4000*2400*28000 4000*2400*28000
8 وان آبکشی 1388 ایران 2200*2000*10800 2200*2000*10800
9 جیک6متری 1388 ایران 6متری 6متری
10 هود 1388 ایران 7500*150*2000*10000 7500*150*2000*10000
11 کرین 1388 ایران 10تن تک و دوپل 10تن تک و دوپل
12 سیستم تصفیه هوا 1388 ایران backfilterswatewskerabcr 0
13 کرین 1388 ایران 15تن دوپل 15تن
14 کرین 1388 ایران 5تن تک پل 5تن
15 دریل رادیال 1998 چین 1/60 1/60
16 اره نواری 1995 ترکیه 320 320
17 اره آتیشی 1384 ایران 0 0
18 دریل ستونی 1380 ایران 0 0
19 اره لنگ 1378 ایران 0 0
20 دستگاه جوش co2 1380 ایران A600co2 A600co2
21 سنگ 1389 آلمان BUOSH BUOSH
22 جرثقیل 1378 ایران 10 تن MOBAILE
23 دستگاه پرس لوله 1382 ایران REDDUCER PRESS 0
24 پرس ضربه ای 1380 ایران 50 تن 50 تن
25 لیفتراک 1380 ایران KOMTCOR 0
26 کمپرسور هوا 1996 آلمان اطلس کوب 0
27 ژنراتور 1380 ایران 250 کاوا 0
28 سیستم گرمایش اسید 1383 ایران 3 مجموعه 0
29 پرس ضربه ای 1390 روسیه 40 تن 40 تن
30 پرس ضربه ای 1391 روسیه 80 تن 80 تن
31 پرس ضربه ای 1395 آلمان 140 تن 140 تن
32 پرس ضربه ای 1388 ایران 200 تن 0
33 برش CNC 1388 ایران 10*2 0
34 گیوتین 1380 ایران 6 متری 0
35 پرس هیدرولیک 1381 ایران 250 تن 0
36 دستگاه فرز 1382 ایران کف تراش 0
37 دسگاه فرز گوچک 1382 ایران 300TIP 0
38 دستگاه تراش 1390 روسیه 1 متری 0
39 دستگاه CNC 1396 روسیه فرزCNC 0
40 دستگاه سنگ 1390 روسیه سیلنک تراش 0
41 رکتیفای کام 1382 ایران A600 0
42 رکتیفایر اورین 1382 ایران A400 0
43 کپسول هوا 1380 ایران 0 0
44 گپسول گاز 1382 ایران 0 0