رویین ساز امین


از این محصول جهت تزئین پلها، میادین، فضاهای نمایشگاهی و... استفاده می شود.

مشخصات فنی محصول :

  • این پایه ها در ارتفاع 3 الی 75 متر به دو صورت لوله ای پرسی و چند وجهی با پوشش رنگ و گالوانیزه گرم ساخته می شوند.
  • استفاده از قرقره های آلومینیومی و سیم بکسل مغز فولادی
  • استفاده از موتور گیربکس در ارتفاع های بالای 20متر، جهت حرکت پرچم روی پایه
  • طراحی و نصب سیستم دوران پرچم Rotation Flag جهت قرار گرفتن پرچم در مسیر باد
  • دارای میله برقگیر، چراغ چشمک زن و کلاهک باران گیر
 پایه پرچم