رویین ساز امین


شركت روئین ساز امین سازنده برجهای انتقال نیرو و مخابراتی و انواع سازه های فلزی و ارائه کننده خدمات گالوانیزه گرم انواع قطعات فولادی به بازارهای داخلی و خارجی با اتكاء به خداوند منان و نیروهای متخصص خویش جهت رسیدن به خواسته های مشتری و جلب رضایت آن تمام تلاش و دانش خود را بكار برده و در تحقق این امر از استراتژی طراحی و استقرار نظام مدیریت كیفیت ISO 9001:2008 بهره می‎جوید و بدینوسیله اهداف و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

  • جلب اعتماد و رضایت مشتری
  • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت بهبود مستمر و افزایش كیفیت محصولات
  • فراهم نمودن زمینه های لازم و مساعد برای مشتریان جهت كنترل خدمات ارائه شده.
  • ارائه روشهای نوین و بهره گیری از مطالعات و ارتباط با سازمانها و مراكز علمی
  • كاهش ضایعات و دوباره کاریها
  • فراهم نمودن محیط مناسب جهت كارگروهی پرسنل و آموزش آنان.
  • تدوین برنامه زمانبندی بمنظور پیگیری زمان و نحوه اجرای هر قرارداد
  • تلاش در بهبود مستمر و ارتقاء سطح كیفی واحدها از طریق بازنگری در مورد مسئولیتها، فعالیتها و دستورالعمل های هر واحد.

مدیریت شركت روئین ساز امین با آگاهی كامل از اهداف و خط مشی فوق و با روشن كردن اهمیت این اهداف برای پرسنل، تمام توان و نیروهای خود را به كار بسته تا با همكاری و همیاری یكدیگر به مهمترین خواسته كه همان رضایت و خشنودی مشتری است نایل آید.