رویین ساز امین* *
* *

1- اعضاء هئیت مدیره :جدول زیر را کامل کنید :

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه کار شماره تلفن تماس


2- توانایی اجرایی شرکت :الف: ماشین آلات :

نام دستگاه/ ماشین آلات سال ساخت کشور سازنده ظرفیت


ب: منابع انسانی :

مدرک تحصیلی تعداد سابقه کار پست سازمانی


3- محصولات/ خدمات :نام محصول/ خدمت مشخصات محصول مورد استفاده بر اساس استاندارد


4- سوابق و قراردادهای مهم شرکت:نام سازمان / شرکت نوع محصول / خدمات درخواستی حجم ریالی قرارداد


5- استانداردها و تاییدیه های اخذ شده در خصوص محصول / خدمت :فرم زیر را تکمیل نمایید :


6- خدمات و محصولات ویژه :فرم زیر را تکمیل نمایید :


7- تقدیر نامه های اخذ شده :فرم زیر را تکمیل نمایید :

*
*
*
*
*