رویین ساز امین


واكنشهاي بين آهن و روي حتي پس از انجماد لايه روي ، بعلت گرماي باقيمانده و دماي نسبتا بالا ادامه مي يابند . اين واكنسها پس از فرو بري ، در مواردي كه قطعات گالوانيزه شده را در نزديكي هم قرار دهند و مانع خنك شدن آنها بشوند پيش مي آيد در چدن در اين حالت ظرفيت گرمائي بالائي موجود است كه دماي بالا را تا مدت زمان قابل توجهي حفظ مي كند . در اين صورت بخشي از لايه روي خالص يا تمام آن تبديل به لايه آلياژ آهن و روي شده و در نتيجه رنگ قطعه برگشته و خواص پوشش نيز تغيير خواهد كرد . براي اجتناب از دير خنك شدن قطعات را پس از گالوانيزه شدن بايد با فاصله كمي از هم قرار داد تا هوا بتواند آزادانه ميان آنها گردش داشته باشد . در مورد قطعاتي كه داراي سطح بزرگ هستند يا فولادهايي كه تركيبات انها مناسب براي رشد لايه آلياژ باشد لازم است كه خنك كردن اجباري و سريع توسط هوا يا آب صورت گيرد .

بالا بودن دماي آب در اثر كاركرد (بالاي 70 درجه سانتيگراد ) باعث ايجاد نوعي حالت موج مانند بر روي قطعات بخصوص نبشي ميشود كه با خنك كردن آب برطرف مي گردد.

استفاده از اين آب براي گرم كردن فلاكس و اسيد راهي است براي رسيدن به صرفه جويي در انرژي.